Path development in different regional settings (VRI 3)

Path development in different regional settings (VRI 3)

Startår

Startår: 
2014

Sluttår

Sluttår: 
2016
Oppdragsgiver: 

Norges forskningsråd.  

Samarbeidspartnere: 

Agderforskning. IRIS. Høgskolen i Bergen. 

 

Prosjekttittel: Path development in different regional settings. Regional policy approaches in the global economy.

Målet med prosjektet er å få ny kunnskap om hvordan industriell fornyelse og stiavhengighet foregår, og hvordan disse påvirker politiske initiativ i fire norske regioner; Finnmark, Agder, Rogaland og Hordaland.

Prosjektet er delt inn i fire tema/arbeidspakker, der Norut har lederansvar for arbeidspakke 2: 

  1. Fornyelse av regionalt næringsliv. Hvilke regionale faktorer leder til fornyelse av næringslivet i de ulike regionene, og i hvilken grad hindrer eller fremmer regionenes egen dynamikk regional fornyelse? 
  2. Økonomisk globalisering av næringslivet i de ulike regionene. På hvilken måte påvirker internasjonalisering innovasjonskapabiliteten i regionene, herunder også i hvilken grad og på hvilken måte tiltrekker regionale faktorer multinasjonale selskaper? Og i hvilken grad påvirker globalisering av norske bedrifter innovasjonsevnen i ulike regioner? 
  3. Bedrifters innovasjonsprosesser. Hvordan kobler bedrifter interne og eksterne kunnskapskilder ved innovasjonsprosesser?
  4. Hvilken politikk passer best for å stimulere næringsutvikling i ulike typer næringsklynger og regioner? Denne arbeidspakken bygger delvis på resultatene fra de tre øvrige. 

Prosjektets varighet er tre år, og det ledes av Agderforskning ved prosjektleder Arne Isaksen.