Polhavet

Polhavet

Startår

Startår: 
2011

Sluttår

Sluttår: 
2011
Oppdragsgiver: 

Norsk Polarinstitutt

Samarbeidspartnere: 

FRAM-Nordområdesenter for klima og miljø, UIT