Sør-Troms/Nordre Nordland: Faktagrunnlag om næringsliv og befolkningsstruktur

Sør-Troms/Nordre Nordland: Faktagrunnlag om næringsliv og befolkningsstruktur

Startår

Startår: 
2011

Sluttår

Sluttår: 
2012

Utarbeidelse av fakturagrunnlag til mulighetsstudie.