Terrestrial radar interferometry for monetorin tidewater glaciers in Ny-Ålesund (SSF Glacier)

Terrestrial radar interferometry for monetorin tidewater glaciers in Ny-Ålesund (SSF Glacier)

Startår

Startår: 
2015

Sluttår

Sluttår: 
2016
Oppdragsgiver: 

Norges forskningsråd.

Samarbeidspartnere: 

Norsk Polarinstitutt, Institute of Geophysics Polish Academy of Science. University of Silesia, Katowice.

Prosjektet skal studere to isbreer ved Hornsund og Ny-Ålesund ved hjelp av bakkeradar.