Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Startår

Startår: 
2011

Sluttår

Sluttår: 
2012
Oppdragsgiver: 

Distriktssenteret

Samarbeidspartnere: 

ideas2evidence

Formålet med prosjektet er å frembringe mer kunnskap om tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner. Oppdraget omfatter

  • Kartlegging og analyse av arbeid med å rekruttere og beholde nye innbyggere i norske distriktsområder
  • Utvikling av en forskningsbasert metode for å vurdere effekter av satsinger som har som mål å rekruttere og beholde nye innbyggere
  • Anbefalinger for framtidig tilflyttingsarbeid