Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Startår

Startår: 
2011

Sluttår

Sluttår: 
2013
Oppdragsgiver: 

Kunnskapsdepartementet

Samarbeidspartnere: 

Distriktssenteret, Ideas2evidence

Hovedmålet med prosjektet er å frembringe mer kunnskap om tilflyttingsarbeidet i norske distriktskommuner. Oppdraget omfatter kartlegging og analyse av arbeid med å rekruttere og beholde nye innbyggere i norske distriktsområder (regioner, kommuner og lokalsamfunn), anbefalinger for framtidig tilflyttingsarbeid og utvikling av en forskningsbasert metode for å vurdere effekter av satsinger som har som mål å rekruttere og beholde nye innbyggere. 

Distriktssenteret leder prosjektet.