UAV-borne Ku-band radar platform in support of CoReH2O and future ESA missions (UAVSAR)

UAV-borne Ku-band radar platform in support of CoReH2O and future ESA missions (UAVSAR)

Startår

Startår: 
2011

Sluttår

Sluttår: 
2015
Oppdragsgiver: 

ESA

Samarbeidspartnere: 

FFI

Et konsortium bestående av Norut (leder) og FFI skal utvikle en Ku-bånd SAR for UAV-operasjoner og bruke systemet i flere feltkampanjer på Svalbard og i Norge for å bidra med verdifulle Ku-bånd radardata som skal benyttes til utviklingen av CoReH2O. CoReH2O er en av kandidatene til ESAs neste Explorersatellitt.  

Prosjektet er i stor grad et teknologiutviklingsprosjekt der ressurser brukes til å tilpasse radaren til FFI i Noruts UAV, samt implementere kritiske prosesseringsmetoder for å kunne omgjøre radardata til fokuserte bilder av bakken.

Prosjektet er finansiert av ESA.