Ung i Barents

Ung i Barents

Startår

Startår: 
2005

Sluttår

Sluttår: 
2008
Oppdragsgiver: 

Norges forskningsråd/Velferdsprogrammet

Samarbeidspartnere: 

Universitetet i TromsøHøgskolen i BodøUniversitetet i OuloKarelian State Pedagogical University

I dette prosjektet undersøker vi ungdom i Barentsregionens relasjoner til arbeidsmarkedet og koblingen mellom velferd og arbeidsmarkedsstatus. Å etablere seg på arbeidsmarkedet har betydning for den enkeltes velferd og levekår. Ungdom står i en spesielt utsatt posisjon i forhold til svigninger på arbeidsmarkedet fordi de i liten grad har befestet sin posisjon på markedet.

Ungdom i Barentsregionen står overfor spesielle utfordringer i så måte, fordi denne regionen opplever betydelige strukturelle endringsprosesser knyttet til lokal økonomi og arbeidsmarked. Arbeidsledigheten i området er høy, og arbeidsmarkedets karakter bidrar til utstrakt ungdomsmigrasjon både innad i regionen og ut av regionen.

Ungdom i Barentsregionen står på denne måten grovt sett overfor felles problemstillinger knyttet til arbeidsliv og arbeidsledighet. Samtidig representerer de ulike landene i regionen forskjellige velferdsregimer som legger føringer for hvordan velferdsordninger knyttet til arbeidsmarkedet utøves og oppleves.

Regionen karakteriseres dessuten av særegne kulturelle, religiøse og etniske strukturer eller institusjoner som kan legge føringer for hvordan for eksempel rollen som arbeidsledig utøves, oppleves og fortolkes.

Problemstillingene blir undersøkt gjennom å kartlegge og analysere karrieremønstre blant et utvalg personer i aldersgruppen 20-24 år over en 5-årsperiode. Arbeidet blir gjennomført ved hjelp av samarbeidspartnere i Finland og Russland.

Prosjektleder: Unn Doris Karlsen Bæck.