Vindkraft i reinbeiteland: Regionale effekter og reindriftens erfaringer

Vindkraft i reinbeiteland: Regionale effekter og reindriftens erfaringer

Startår

Startår: 
2010

Sluttår

Sluttår: 
2013
Samarbeidspartnere: 

Sveriges Landbruksuniversitet (SLU) i Uppsala og Umeå, Östre Kikkejaure og Vilhelmina Norra samebyer, diverse norske reinbeitedistrikt

Effekter av vindmøller på reinens arealbruk – erfaringer fra reindriften i Norge og Sverige og kartlegging av arealbruk før, under og etter utbygging av vindkraft i to svenske samebyer.