VRI-Finnmark: Finnmarkinstitusjoners posisjon i nye industrielle innovasjonsprosesser i nord

VRI-Finnmark: Finnmarkinstitusjoners posisjon i nye industrielle innovasjonsprosesser i nord

Startår

Startår: 
2011

Sluttår

Sluttår: 
2013
Oppdragsgiver: 

Norges forskningsråds VRI-program Finnmark fylkeskommuneInnovasjon Norge

Samarbeidspartnere: 

Origo og Høgskolen i Finnmark, samt VRI-forskningsprosjektene i Agder, Hordaland, Nordland og Troms.

Forskningsprosjektet i VRI-Finnmark retter fokus mot nye innovasjonsprosesser i Finnmark. Prosjektet er tett integrert med samhandlingsprosjektet i VRI-Finnmark. Prosjektet vil bidra til å styrke den innovasjonsfaglige forskerkompetansen i regionen, og gjennom samarbeid med forskerprosjektene i fire andre VRI-regioner, vil den faglige dialogen mellom regionene styrkes.

 

Vi vil spesifikt studere hvordan aktører mobiliseres, nettverk dannes og hvilke roller det regionale innovasjonssystemet spiller ved etableringen av vindkraftproduksjon, og forflytninger av norsk oljevernberedskap og global mineralindustri til Finnmark. Relevante aktører og nettverk i disse prosessene vil identifiseres gjennom analyser av kontroverser som utvikling på disse områdene skaper.

 

Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) er Forskningsrådets hovedsatsing på forskning og innovasjon i norske regioner. VRI skal fremme innovasjon, kunnskapsutvikling og verdiskaping gjennom regional samhandling og en forsterket FoU-innsats i og for regionene.