Prosjekter

Prosjekter

Viser 18 prosjekter
Side 1 av 1
Prosjektnavn Startår Prosjektleder
CASS Centre for Arctic Sustainable Societies 2018
Effektivisering av høsting etter raudåte ved hjelp av droner 2018
SARdeteksjonSNØ 2016
Terrestrial radar interferometry for monetorin tidewater glaciers in Ny-Ålesund (SSF Glacier) 2015
AVISENT 2015
Search and rescue in the High North - SARiNOR 2015
Kompetansesenter for luftfartsbaserte tjenester (KSLT) 2015
TANGOSim 2014
Naturfare infrastruktur flom og skred 2014
Prodex Fenologi 2014
Automatisk oljesølovervåking og varsling fra satellittdata (GlobOilRisk) 2014
Senter for fjernmåling av snøskred (SeFas) 2014
Arctic Petroleum Centre (ARCex) 2014
UAV-borne Ku-band radar platform in support of CoReH2O and future ESA missions (UAVSAR) 2011
Integrert overvåking i nord - Snøinformasjon fra fjernmålte data (RDA Snø) 2010
Arctic Earth Observation and Surveillance Technologies 2009
Arctic UAS 2009
Klimaendringer, effektscenarier og tilpasningsmuligheter for reindriften i Norge. 2008