Acceptance of a targeted exergame program by elderly

Acceptance of a targeted exergame program by elderly

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Konferansebidrag
Publikasjonskanal: 
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
År: 
2015