Alternative verneformer i inn- og utland. Biosfæreområde som alternativ for Finnmarksvidda? Reindrifta som verdensarv?

Alternative verneformer i inn- og utland. Biosfæreområde som alternativ for Finnmarksvidda? Reindrifta som verdensarv?

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Konferansebidrag
Publikasjonskanal: 
Naturvernforbundet i Ávjovarre
År: 
2017