Arealplanlegging i fjellkommuner: For lokal utvikling eller naturvern?

Arealplanlegging i fjellkommuner: For lokal utvikling eller naturvern?

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Del av bok
Publikasjonskanal: 
Fagbokforlaget
År: 
2015