Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge

Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2013