Bakkebaserte radarmålinger i etterkant av leirskred i Sørkjosen 10.05.2015. (13/2015)

Bakkebaserte radarmålinger i etterkant av leirskred i Sørkjosen 10.05.2015. (13/2015)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2015
Volum: 
13/20156

Rapporten oppsummerer resultater fra bakkebaserte radarmålinger utført av Norut i etterkant av leirskredet i Sørkjosen natt til søndag 10. mai 2015. Over et tidsrom på ca 1,5 døgn opererte Norut en bakkebasert radar som målte stabilitet av området berørt av leirskredet.

Radaren ble plassert slik at havneområdet og moloen, samt deler av veitraseen (E6) nord for Sørkjosen, ble dekket. I ettertid har det vist seg at denne plasseringen var uheldig, da det har vært store utfordringer med prosessering av data på grunn av radarens plassering nær vannflaten. Dette medfører at radaren er svært sensitiv til endringer i vannstand, noe som introduserer effekter som skalerer med endringer av tidevann. Vi har utarbeidet metodikk for å minimalisere slike effekter i resultatene.

I tillegg har det vært noen utfordringer relatert til radarskygge på grunn av båttrafikk i området. Resultater viser at de største bevegelsene er i tilknytning til raskanten som går helt opp til E6 i området der moloen før raset traff land og nord for dette. Det er mindre bevegelser i begrensede områder på moloen og i tilknytning til forbygning innerst i havna.

Tidsserier for tre ulike områder langs veitraseen viser en avtagende stabiliserende trend for et av områdene og en mer lineær bevegelsestrend med antydning til akselerasjon mot slutten av måleperioden for to av områdene. Området som beveget seg mest flyttet seg ca. 45 mm mot radaren i løpet av et døgn.

Målekampanjen er imidlertid av for kort varighet til å si noe sikkert om hvordan områdene vil utvikle seg i fremtiden. En lengre målekampanje kan si mer om bevegelsesutviklingen i området.