Bioindustri i Tromsø-regionen - utfordringer og regionale forutsetninger

Bioindustri i Tromsø-regionen - utfordringer og regionale forutsetninger

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2004
Volum: 
SN 2004-02

Prosjektet gir en beskrivelse av det bioteknologiske miljøet i Tromsø-regionen og hvordan det henger sammen i en næringsklynge og som et regionalt innovasjonssystem. Det gir også en oversikt over andre bio-industri klynger i Norden forøvrig, samt Europa og USA: