Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 2124 publikasjoner
Side 53 av 54
Reindeer management in Fennoscandia as a Tool for Biodiversity in a European Policy Context. Landscape Development, Biodiversity and co-operative Livestock Systems in Europe (LACOPE).
 • Jan Åge Riseth
 • Geir R. Karlsen
 • Birgitte Ulvevadet
Pluriactivity in Rural Norway
 • Sveinung Eikeland
 • Ivar Lie
Reiterated homogenization of nonlinear monotone operators in a general deterministic setting
 • Dag Lukkassen
 • Gabriel Nguetseng
 • Hubert Nnang
 • Peter Wall
Self-Tracking, Social Media and Personal Health Records for Patient Empowered Self-Care
 • C. C. Paton
 • M Hansen
 • Luis Fernández Luque
Bedrifter + forskning=sant?
 • Geir Bye
 • May-Britt Ellingsen
RIS-modellen: Relevant for perifere regioner?
 • James Tommy Karlsen
 • Arne Isaksen
 • Øyvind Heimset Larsen
 • Ingjerd Skogseid
 • Vigdis Nygaard
Evaluation of safety margins of Nordal bridge steel structure
 • Gabriel Sas
 • Sorin Bordea
 • Rune Nilsen
Moose body mass variation revisited: Disentangling effects of environmental conditions and genetics
 • Ivar Herfindal
 • Hallvard Haanes
 • Erling Johan Solberg
 • Knut H. Røed
 • Kjell Arild Høgda
 • Bernt-Erik Sæther
Vekst og utvikling i nord
 • Elisabeth Angell
 • Marit Aure
 • Ivar Lie
 • Vigdis Nygaard
 • Toril M Ringholm
A local-effective relation in planar linear elasticity
 • Dag Lukkassen
 • Annette Meidell
 • Klas Pettersson
Finnmarksvidda som biosfæreområde? Alternativ til nasjonalpark finnes.
 • Jan Åge Riseth
Analysis of different processes having an effect on co-operative livestock systems in northern Fennoscandia
 • Birgitte Ulvevadet
 • Jan Åge Riseth
 • Geir R. Karlsen
Crossed ladders and Euler's quartic
 • Andrew Bremner
 • Ralph Høibakk
 • Dag Lukkassen
New satellite-based maps of the growing season north of 50 degrees N
 • Stein Rune Karlsen
 • Kjell Arild Høgda
 • Anne Tolvanen
 • Bernt Johansen
 • Arve Elvebakk
Samhandlingens pris
 • Birgit Abelsen
 • Toril M Ringholm
Gamification Strategy on Prevention of STDs for Youth
 • Elia Gabarron
 • Thomas Roger Griesbeck Schopf
 • Artur Serrano
 • Luis Fernández Luque
 • Enrique Dorronzoro
Pro-Anorexia and Pro-Recovery Photo Sharing: A Tale of Two Warring Tribes
 • Elad Yom-Tov
 • Luis Fernández Luque
 • Ingmar Weber
 • Steven P. Crain
Earthquake monitoring gets boost from new satellite
 • John Elliott
 • Austin Elliott
 • Andrew Hooper
 • Yngvar Larsen
 • Petar Marinkovic
 • Tim Wright
 • John R. Elliott
 • Austin J. Elliott
 • Andrew Hooper
 • Yngvar Larsen
 • Petar Marinkovic
 • Tim J. Wright
Tiltakssonen og barnetrygd
 • Elisabeth Angell
 • Marit Aure
Analyse av den samiske reindriftas økonomiske tilpasning - Et samarbeidsprosjekt mellom Nordisk samisk institutt (NSI) og Umeå universitet (UU), Centrum för samisk forskning (CESAM) Analysis of the economic adaptation of Sami reindeer management - A
 • Jan Åge Riseth
 • Niklas Labba
 • Johan Klemet Kalstad
Reindrift, arealinngrep og utbygging: Blir reindriften hørt i utbyggingssaker…?
 • Jan Åge Riseth
 • Nikolai K Winge
Comparing field data with numerical simulations of ice loads on dams
 • Christian Petrich
 • Irina Vasiljeva Sæther
 • Bjørnar Sand
 • Bård Arntsen
Failure tests on concrete bridges: Have we learnt the lessons?
 • Niklas Bagge
 • Cosmin Popescu
 • Lennart Elfgren
Praksis og gode holdninger er ettertraktet
 • Elisabeth Angell
Reconstruction of historic sea ice conditions in a sub-Arctic lagoon
 • Christian Petrich
 • Adrienne C. Tivy
 • David H. Ward
The downside of the Balanced Scorecard: A case study from Norway
 • yngve Antonsen
Nettverk er man nødt til å ha! Men hva kan det offentlige bidra med?
 • Frode Ramstad Johansen
 • Synnøve Rubach
 • Billington Mary G
 • Geir Bye
 • Helge Svare
 • Solesvik Marina
Analysis of non-stationary mode coupling by means of wavelet-bicoherence
 • Yngvar Larsen
 • Alfred Hanssen
 • Hans Pecseli
Analyse av den samiske reindriftens økonomiske tilpasning. Reinen - inntektskilde eller kulturforankring?
 • Niklas Labba
 • Svein Ole Granefjell
 • Björn Linder
 • Jan Åge Riseth
Forsker om statens politikk for å regulere reintallet: Har vært fullstendig mislykket! [Kommentarartikkel til rapport av Jan Åge Riseth]
 • Oddgeir Johansen
 • Jan Åge Riseth
Klemt mellom staten og markedet
 • Jill Loga
 • Per Selle
 • Kristin Strømsnes
 • Lars Trägårdh
Erratum to: Plant phenological variation related to temperature in Norway during the period 1928-1977
 • Frans Emil Wielgolaski
 • Øyvind Nordli
 • Stein Rune Karlsen
Gendered Mobilities in the North. Guest Editorial
 • Haldis Valestrand
 • Siri Gerrard
 • Marit Aure
 • Deatra Walsh
Murmansk fylke - mot underskudd på arbeidskraft
 • Gro Alteren
Land-Use Planning in Norwegian Mountain Areas: Local Development or Nature Protection?
 • Terje Skjeggedal
 • Kjell Overvåg
 • Jan Åge Riseth
Sámi reindeer herd managers: why do they stay in a low-profit business?
 • Jan Åge Riseth
Forsker Jan Åge Riseth om reintallet i Karasjok og Kautokeino- En helt spesiell utvikling. [Kommentarartikkel til rapport av Jan Åge Riseth]
 • Oddgeir Johansen
 • Jan Åge Riseth
Klimaendring, effektscenarioer og tilpasningsmuligheter for reindrifta i Norge.
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Stein Rune Karlsen
 • Eirik Malnes
 • Ingunn Ims Vistnes
HERMES Promoting Ecosystem-Based Management and the Sustainable Use and Governance of Deep-Water Resources
 • Anthony J. Grehan
 • Sybille van den Hove
 • Claire W. Armstrong
 • Ronan Long
 • Thomas van Rensburg
 • Vikki Gunn
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Ben De Mol
 • Stefan Hain
Hierarki, marked og nettverk
 • Ann Therese Lotherington
 • Kristin Tornes
 • Elin Johnsen
 • Toril M Ringholm

Sider