Bredbåndsfylket Troms- kartlegging i alle kommuner. Status infrastruktur og mulige anvendelser i et bredbåndsnett

Bredbåndsfylket Troms- kartlegging i alle kommuner. Status infrastruktur og mulige anvendelser i et bredbåndsnett

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2002