Bruk av ubemannete fly (UAS) i miljøovervåking på Svalbard

Bruk av ubemannete fly (UAS) i miljøovervåking på Svalbard

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Tidsskrift
Publikasjonskanal: 
Ottar