Brukermedvirkning i en nordnorsk kontekst. Brukernes egne fortellinger og perspektiver.

Brukermedvirkning i en nordnorsk kontekst. Brukernes egne fortellinger og perspektiver.

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Konferansebidrag
Publikasjonskanal: 
SANKS
År: 
2018