Deteksjon av Sørpeskred med radarsatellitt. (2/2016)

Deteksjon av Sørpeskred med radarsatellitt. (2/2016)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2016
Volum: 
2/2016
Rapporten utreder mulighetene for å bruke radarsatellitter til å detektere sørpeskred. Dette ble gjort ved å analysere tilgjengelige bilder fra sensorene, Sentinel-1A, Radarsat-2 og Envisat ASAR for kjente skredposisjoner og tidspunkt i perioden 2010-2015 (i hovedsak samlet inn av jordskredvarslinga i NVE).
Rapporten konkluderer med at det er mulig å detektere forholdsvis store sørpeskred gitt at datagrunnlaget er godt. Her forutsettes det at SAR bildene må har god oppløsning i forhold til størrelsen på skredet, samt at bildene må være tatt forholdsvis kort tid etter skredhendelsen. Det bør også forefinnes referansebilder tatt med samme SAR geometri for å kunne gjøre endringsdeteksjon. Automatisert deteksjon ansees å være vanskelig på nåværende tidspunkt.