Dette er Snøhvit. Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet Regionale ringvirkninger av Snøhvit.

Dette er Snøhvit. Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet Regionale ringvirkninger av Snøhvit.

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2008