Droner i utmarksbaserte næringer. (8/2016)

Droner i utmarksbaserte næringer. (8/2016)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2016
Volum: 
08/2016

Dette er sluttrapporten for forprosjektet “Droner i utmarksnæringene”, finansiert av Fylkesmannen i Troms. Rapporten tar for seg dagens bruk av droner samt potensialet for fremtiden, gjennomgang av dagens regelverk, mulige operasjonsmetoder og begrensninger og mulighet for næringsutvikling. Vi ser
også teknologi og utviklingsbehov og skisserer muligheter for veien videre med tanke på et hovedprosjekt.