Effekter på folk og samfunn. Klimaendringer i norsk Arktis. NorACIA delutredning 4.

Effekter på folk og samfunn. Klimaendringer i norsk Arktis. NorACIA delutredning 4.

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2009