Ekstensiv overvåkning av slitasje på ilandstigningsplasser og kulturminnelokaliteter

Ekstensiv overvåkning av slitasje på ilandstigningsplasser og kulturminnelokaliteter

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Konferansebidrag
Publikasjonskanal: 
Norsk Polarinstitutt
År: 
2014