Enhetlig dokumentasjon av legemiddelhåndtering i ulike journalsystemer. En forprosjektrapport. (15/2017)

Enhetlig dokumentasjon av legemiddelhåndtering i ulike journalsystemer. En forprosjektrapport. (15/2017)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2017
Volum: 
15/2017

Partnere i prosjektet: Løkta v. Midt-Troms regionråd, Norut og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Troms.

Oppdragsgiver: RFFnord.