Et kunnskapsbasert Nord-Norge (21/2012)

Et kunnskapsbasert Nord-Norge (21/2012)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2012
Volum: 
21/2012
Prosjektet Et kunnskapsbasert Nord-Norge har vært et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøgskolen i Tromsø, Handelshøgskolen i Bodø, Norut og Menon. Det kom i stand etter initiativ fra Terje Wold i Abelia Nord, og Erik Jakobsen i Menon. Vi takker for deres bidrag i utformingen av prosjektet og som diskusjonspartnere i prosjektperioden. Prosjektet har vært medfinansiert av Sparebank1 Nord-Norge og Innovasjon Norge, og vi takker også dem for deres bidrag til å få gjennomført prosjektet. Noen funn og analyser i rapporten har vært formidlet gjennom Arenabilaget til Konjunkturbarometeret for Nord-Norge høsten 2011. Vi takker til slutt alle som har bidratt som informanter gjennom både intervjuer og surveyundersøkelsen som ble gjennomført i 2011.