Etablering av fastruter i fjell langs et kyst-innland transekt i Midt Norge.-ett delprosjekt innen GLORIA Norge.

Etablering av fastruter i fjell langs et kyst-innland transekt i Midt Norge.-ett delprosjekt innen GLORIA Norge.

Institutt: 
Norut
År: 
2012
Volum: 
3/2012

Denne rapporten omhandler etablering av overvåking på plantesamfunn i fjell langs en kyst - innland gradient, i høyde gradienter fra nord-boreal til høyalpin sone samt ivegetasjonstype-gradienter fra snøleie via leside til rabbe i Midt Norge. Fastruter er etablert i tre fjell og vegetasjon i disse registrert. Statistiske analyser er gjennomført for å sammenligne dagens vegetasjon langs de nevnte gradientene.