Etablering av fastruter i fjell langs et kyst - innland transekt i Midt Norge - ett delprosjekt innen GLORIA Norge (3/2012)

Etablering av fastruter i fjell langs et kyst - innland transekt i Midt Norge - ett delprosjekt innen GLORIA Norge (3/2012)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2012
Volum: 
3/2012
Denne rapporten omhandler etablering av overvåking på plantesamfunn i fjell langs en kyst - innland gradient, i høyde gradienter fra nord-boreal til høyalpin sone samt i vegetasjonstype-gradienter fra snøleie via leside til rabbe i Midt Norge. Fastruter er etablert i tre fjell og vegetasjon i disse registrert. Statistiske analyser er gjennomført for å sammenligne dagens vegetasjon langs de nevnte gradientene.