Etablering av overvåking av vekstsesongen langs et kyst - innland transekt i Midt Norge. Et delprosjekt innen GLORIA Norge (4/2012)

Etablering av overvåking av vekstsesongen langs et kyst - innland transekt i Midt Norge. Et delprosjekt innen GLORIA Norge (4/2012)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2012
Volum: 
4/2012

Denne rapporten omhandler etablering av satellittbasert overvåkning av vekstsesongen langs et kyst – innland transekt i Midt Norge. Overvåkningen er et ledd i den pågående overvåkning av miljøet i regi av GLORIA Norge. Det er etablert ett overvåkningstransekt for feltobservasjoner av vekstsesongen ved Hjerkinn på Dovrefjell. Feltobservasjonen brukes til å tolke MODIS satellittdata i kartlegging av start, slutt og lengden på vekstsesongen for årene 2000 til 2011.