Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2010
Volum: 
2010: 7

Skoleåret 2009/2010 har Finnmark fylkeskommune prøvd ut en helt ny modell for et fleksibelt desentralisert tilbud for elever på vg2 og vg3 ved utdanningsprogram for studiespesialisering i Båtsfjord. Det første året av dette toårige prøveprosjektet er blitt følgeevaluert av forskere ved Norut Alta og Høgskolen i Finnmark.

Evalueringen har hatt som mål å gjøre en vurdering av kvaliteten på opplæringen elevene i Båtsfjord har fått, og om opplæringen er i henhold til krav i Opplæringsloven. Evalueringen er gjort med utgangspunkt i å få frem forhold som skiller tilbudet i Båtsfjord fra et ordinært 3-årig studiespesialiserende tilbud slik det gis ved de andre videregående skolene i Finnmark fylkeskommune.

Evaluering har vist at kvaliteten på tilbudet i Båtsfjord er tilfredsstillene, og at det ikke er grunnlag for å anta at tilbudet er dårligere enn ved andre videregående skoler. På dette grunnlaget vil tilbudet i Båtsfjord kunne videreføres, men vi anbefaler at det foretas visse justeringer.

Forsker Vigdis Nygaard har vært prosjektleder.

Oppdragsgiver for evalueringen har vært Finnmark fylkeskommune.