Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 2183 publikasjoner
Side 6 av 55
Lokalsamfunnet som integreringsarena
 • Marit Aure
 • Anniken Førde
 • Tone Magnussen
2016
SAR for Redd+ in the Mai Ndombe Distric (DRC)
 • Jörg Haarpaintner
2016
In situ validation of segmented SAR satellite scenes of young Arctic thin landfast sea ice - Examples of the Kongsfjorden 2016 spring campaign
 • Jean Negrel
 • Sebastian Gerland
 • Anthony Paul Doulgeris
 • Vahid Akbari
 • Tom Rune Lauknes
 • Line Rouyet
 • Rune Storvold
2016
Synspunkter på KU og en veileder for tema reindrift.
 • Jan Åge Riseth
2016
Do indigenous interests have a say in planning of new mining projects? Experiences from Finnmark, Norway
 • Vigdis Nygaard
2016
Et offer, en aktør og en suksess
 • Yngve Antonsen
2016
Forprosjekt dronebase Bardu (6/2016)
 • Nils Håheim-Saers
2016
Temperature Sensitivity of a Waveguide Young Interferometer
 • Firehun Tsige Dullo
 • Martin Ingvaldsen
 • Jana Jágerská
 • Svein Ketil Jacobsen
 • Olav Gaute Hellesø
2016
Pilot – Bedre kunnskapsgrunnlag for regionale kompetanseplaner i Troms. (17/2016)
 • Eirik Mikkelsen
 • Sindre Myhr
 • Anne Katrine Normann
 • Stig Halgeir Karlstad
2016
Re-evolution of growth pole settlements in northern peripheries? reflecting the emergence of an LNG hub in Northern Australia with experience from Northern Norway
 • Sveinung Eikeland
 • Trond Nilsen
 • Andrew Taylor
2016
Samepolitikken i den nye utviklingen i nord
 • Elisabeth Angell
 • Per Selle
 • Sveinung Eikeland
2016
InSAR Deformasjonsanalyse Helgeland. Sluttrapport (21/2016)
 • Line Rouyet
 • Tom Rune Lauknes
 • Yngvar Larsen
2016
North State - Improving Carbon Balance Modeling of Northern Forest Ecosystems through Copernicus Data
 • Tuomas Häme
 • Teemu Mutanen
 • Shaun Quegan
 • Euripides Kantzas
 • Annikki Mäkelä
 • Francesco Minunno
 • Jón Atli Benediktsson
 • Nicola Falco
 • Jörg Haarpaintner
 • Corine Davids
 • Vladimir Elsakov
 • Jussi Rasinmäki
2016
Offentlig regulering av reindrifta i Norge. Retorikk og realiteter.
 • Jan Åge Riseth
2016
Delt Situasjonsforståelse
 • Yngve Antonsen
2016
Some sharp inequalities for integral operators with homogeneous kernel
 • Dag Lukkassen
 • Lars Erik Persson
 • Stefan G. Samko
2016
Accelerated ageing tests of carbon nanotube spectrally selective solar absorbers
 • Zhonghua Chen
 • Tobias Boström
2016
E-GEM-European GNSS-R environmental monitoring
 • Nuno Catarino
 • Jorge Bandeiras
 • Tiago Peres
 • Pedro Silva
 • Adriano Camps
 • Hugo Carreño
 • Estel Cardellach
 • Bertrand Chapron
 • Johnny Andre Johannessen
 • Richard Danielson
 • Leila Guerriero
 • Nazzareno Pierdicca
 • Nilda Sánchez
 • Rune Storvold
 • Jens Wickert
2016
Sametingets virkemiddelbruk på næringsområdet - på vei ut av tradisjonsorienteringen?
 • Elisabeth Angell
2016
Samisk myndighet og territorialitet
 • Falch Torvald
 • Per Selle
2016
From bank to business: Contextual change and transformation of trust bases.
 • May-Britt Ellingsen
2016
Some sharp inequalities for multidimensional integral operators with homogeneous kernel: An overview and new results
 • Dag Lukkassen
 • Lars Erik Persson
 • Stefan G. Samko
 • Peter Wall
2016
Automatic multi-sensor forest vegetation height mapping methods for Tanzania
 • Øivind Due Trier
 • Arnt Børre Salberg
 • Jörg Haarpaintner
 • Dagrun Aarsten
 • Terje Gobakken
 • Erik Næsset
2016
CULRES - Remote sensing: Mapping and monitoring cultural heritage in the Svalbard Archipelago
 • Alma Elizabeth Thuestad
 • Hans Tømmervik
 • Elin Rose Myrvoll
 • Bernt Johansen
 • Stian Solbø
 • Stine Barlindhaug
2016
A method for automated snow avalanche debris detection through use of synthetic aperture radar (SAR) imaging
 • Hannah Vickers
 • Markus Eckerstorfer
 • Eirik Malnes
 • Yngvar Larsen
 • Heidi Hindberg
2016
Sentinel-1 SAR interferometry for deformation monitoring applications - lessons learned from the ESA SEOM InSARap study
 • Yngvar Larsen
 • Petar Marinkovic
 • Tim J. Wright
 • Andy Hooper
 • Zbigniew Perski
 • John F. Dehls
2016
Finnmarkseigendomen mellom rett, politikk og utvikling.
 • Per Selle
2016
Innovasjon, utvikling og læring, Evaluering av Spider Industrier AS - utvikling av trygghetsteknologi i prosjekt VELTEK, Tromsø kommune. (1/2016)
 • May-Britt Ellingsen
 • Yngve Antonsen
2016
Droner i utmarksbaserte næringer. (8/2016)
 • Rune Storvold
 • Kjell-Sture Johansen
 • Stian Solbø
2016
New moving patterns among middle-aged and elderly people in Norway
 • Marit Aure
 • Sindre Myhr
2016
Monitoring of plant productivity in relation to climate on Svalbard. (7/2016)
 • Laura Stendardi
 • Stein Rune Karlsen
2016
Discovery of a novel covalent non-β-lactam inhibitor of the metallo-β-lactamase NDM-1
 • Tony Christopeit
 • Anastasia Albert
 • Hanna-Kirsti S. Leiros
2016
Bruk av droner for kartlegging av elgbestand. (19/2016)
 • Tore Riise
2016
Changes in growing season productivity of Northern vegetation inferred from long-term remote sensing data.
 • Hans Tømmervik
 • Stein Rune Karlsen
 • Hannah Vickers
 • Kjell Arild Høgda
 • Bogdan Zagajewski
2016
Samiske interesser - bremsekloss for utvikling av mineralnæringen?
 • Vigdis Nygaard
2016
Something is "subsiding" in the state of Denmark - Operational prospects for nationwide subsidence mapping with Sentinel-1
 • Petar Marinkovic
 • Yngvar Larsen
 • Joanna Levinsen
 • Niels Henrik Broge
 • Carlo Sass Sørensen
 • John F. Dehls
2016
Reindrifta i Finnmarks betydning for næringsutvikling og samfunnsutvikling.
 • Jan Åge Riseth
 • Ivar Lie
2016
Are we drowning? Urban land subsidence in Thyborøn, Denmark, from ERS-2 and Sentinel-1 imagery and precision leveling
 • Joanna Fredenslund Levinsen
 • Niels Henrik Broge
 • Carlo Sass Sørensen
 • John F. Dehls
 • Petar Marinkovic
 • Yngvar Larsen
2016
Discovery of a Novel Covalent Inhibitor of the Metallo-beta-lactamase NDM-1
 • Tony Christopeit
 • Trine Josefine Olsen Carlsen
 • Anastasia Albert
 • Susann Skagseth
 • Hanna-Kirsti S. Leiros
2016
Regionale ringvirkninger av Goliatprosjektet og Eni Norges virksomhet i Nord-Norge. Leveranser og sysselsetting i Nord-Norge av utbyggingsfase Goliat. (4/2016)
 • Trond Nilsen
 • Stig Halgeir Karlstad
2016

Sider