Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg – en undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg – en undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2008
Volum: 
2008:7

Tall fra Samdata har de siste årene vist at det er en økende andel fra Finnmark som får behandling ved Universitetssykehuset i Tromsø fremfor ved sine lokalsykehus. I denne rapporten har det blitt kartlagt årsaker til hvorfor pasientene får behandling ved UNN og hvem eller hva som påvirker dem i sitt valg. I tillegg ble pasientenes erfaring med bruk av pasienttransporten og den hjelpen de fikk av flytelefonen/ reisebyrået vurdert.