Finnmarkseigendomen mellom rett, politikk og utvikling.

Finnmarkseigendomen mellom rett, politikk og utvikling.

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Del av bok
Publikasjonskanal: 
Gyldendal Akademisk
År: 
2016