Fiskerikyndiges erfaringer. En kartlegging. (8/2015)

Fiskerikyndiges erfaringer. En kartlegging. (8/2015)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2015
Volum: 
8/2015
Rapporten bygger på intervjuer med et begrenset utvalg fiskerikyndige på seismikkfartøy, og dokumenterer hvilke erfaringer og vurderinger de fiskerikyndige gir av sin rolle om bord; av rammeverket for deres virksomhet; av dialogen med fiskeflåten; av obligatorisk kurs for fiskerikyndige, og organisering av virksomheten.
 
Selv om studien er begrenset i datatilfang og omfang, er det første gang denne typer erfaringer er sammenstilt og dokumentert.