Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 43 publikasjoner
Side 1 av 2
Tjeneste for oppdatering av elektroniske sjøkart TOES
 • K. A. Høgda
 • I. Tellefsen
 • T. Guneriussen
 • H. Johnsen
 • T. Skyseth
2001
InSAR for Estimation of Changes in Snow Water Equivalent of Dry Snow
 • T. Guneriussen
 • K. A. Høgda
 • H. Johnsen
 • I. Lauknes
2001
Wild reindeer: impacts of progressive infrastructure development on distribution and range use
 • Ingunn Ims Vistnes
 • Christian Nellemann
 • Per Jordhøy
 • Olav Strand
2001
Læringsarena midt i norden
 • E. Brox
 • I. Strand
 • L. Utstøl
2001
Using Remote Sensing to detect Caterpillar outbreaks in Mountain Birch Forests – A New Approach.
 • H. Tømmervik
 • K. A. Høgda
 • S. R. Karlsen
2001
Winter distribution of wild reindeer in relation to power lines, roads, and resorts
 • Christian Nellemann
 • Ingunn Ims Vistnes
 • Per Jordhøy
 • Olav Strand
2001
Bruk av Radarsat til kartlegging av flomareal – en studie av Vansjø under flommen høsten 2000
 • E. Malnes
 • T. Guneriussen
 • K. A. Høgda
2001
Snow cover mapping capabilities using RADARSAT standard mode
 • T. Guneriussen
 • H. Johnsen
 • I. Lauknes
2001
HØIDIS - Skoleprosjekt med høyhastighet. Et HØYKOM-prosjekt
 • Ellen Brox
 • Torunn A. Tøllefsen
 • Mai-Eli Johansen
 • Ole Tennvassår
2001
Sluttfor FUNN-prosjektet Sm@art.POI. NORUT IT724/2-01 versjon 1.0 (4 s)
 • K. J. Grøttum
 • T. Rønning
2001
Equilibrium and firnline detection on Austre Okstindbreen Norway, with airborne multipolrisation SAR.
 • M. Konig
 • J. G. Winter
 • N. T. Knudsen
 • T. Guneriussen
2001
HØIDIS. Skoleprosjekt med høyhastighet
 • E. Brox
 • T. Tøllefsen
 • M. E. Johansen
 • O. J. Tennvassås
2001
Snow Cover Observed with fully Polarimetric Airborne SAR and ERS SAR instruments – implications for ENVISAT ASAR
 • T. Guneriussen
 • H. Johnsen
2001
Forskning på digitale bibliotek i Norge
 • L. K. Vognild
 • S. A. Brygfjeld
 • O. Husby
 • I. T. Sølvberg
2001
Climatic change impact on growing season in Fennoscandia studied by a time series of NOAA AVHRR NDVI data.
 • K. A. Høgda
 • S. R. Karlsen
 • I. Solheim
2001
Norsk Atmosfære-, Rom- og Jordobservasjonssenter Utredning II
 • H. Johnsen
 • T. Brattli
 • I. Solheim
 • O. M. Johnsen
2001
Monitoring of air pollution induced vegetation damage in Pasvik-Pechenga-Nikel using hybrid classification and NDVI based change detection techniques.
 • H. Tømmervik
 • K. A. Høgda
2001
Teknologievaluering i FUNN prosjektet Sm@rt.POI.
 • K. J. Grøttum
 • D. Diesen
2001
Envisat Asar Wave Mode Validation.
 • A. Bellini
 • Y. L. Desnos
 • N. Walker
 • H. Johnsen
 • G. Engen
 • B. Chapron
 • J. Closa
2001
The Tromsø module
 • Geir Bye
 • Turid Moldenæs
 • Jarle Løvland
2001
The ENVISAT ASAR Wave Mode Level 2 Algorithm – Software User Manual and Installation Guide
 • G. Engen
 • H. Johnsen
 • K. A. Høgda
 • B. Chapron
2001
Mapping of flood-area by Radarsat in Vansjø Norway
 • E. Malnes
 • T. Guneriussen
 • K. A. Høgda
2001
Kartdemonstrator for Nordreisa.
 • T. Tøllefsen
2001
Sysselsetting og kompetansebehov. Omstilling og endrede kompetansekrav i yrkeslivet og mulige konsekvenser for høyere utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge
 • M. B. Ellingsen
 • E. I. Mikkelsen
2001
Using object oriented information distribution to present and protect information
 • D. Diesen
 • A. Oskal
2001
Some ASAR Wave Mode Level 2 Results
 • H. Johnsen
2001
Innovasjon og omstilling i fiskeindustrien. Case-studier fra Troms og Finnmark.
 • E. I. Mikkelsen
 • A. (red.) Rydningen
2001
Forskning i nord – delsvar på spørsmålet: oppnår vi regional innovasjon av forskningsmiljøene i Tromsø eller er vi oss selv nok?
 • E. Brox
2001
Geokoding av Radarsat/ERS SAR SLC data på CEOS format. Enkel dokumentasjon
 • I. Lauknes
2001
Er Tromsø en næringsvennlig kommune?
 • P. Pedersen
2001
Bruk av IKT i undervisningen på alle nivå i distriktene og de konsekvensene det kan ha for undervisningen og lokalsamfunnene
 • E. Brox
2001
The ERS Image Mode Level 2 Algorithm - Software User Manual and Installation Guide
 • H. Johnsen
2001
Senja - en attraktiv destinasjon? Om kompleksitet som utfordring i utvikling av attraktive destinasjoner
 • T. Borch
2001
Kystsoneplan for MARGIT.
 • E. Brox
2001
BIT arkitektur
 • K. J. Grøttum
2001
Langtidseffekter av person- og bedriftsrettede tiltakt i Finnmark og Nord-Troms
 • P. Pedersen
2001
Wave and wind retrival from SAR images of the ocean
 • B. Chapron
 • H. Johnsen
 • R. Garello
2001
KNYT ~ Kunst, ny teknologi og næringsutvikling.
 • A. W. Theodorsen
 • M. E. Johansen
 • P. Kvist
 • K. M. Mælen
2001
Mangfold gir styrke
 • M. B. Ellingsen
2001
Ocean Waves and Winds from ENVISAT ASAR Wave Mode
 • H. Johnsen
2001

Sider