Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 57 publikasjoner
Side 1 av 2
Technical Support for Global Validation and Long-Term Quality Assessment and Optimisation of ASAR Wave Mode Products.
 • H. Johansen
2003
Samfunnsøkonomisk analyse av spesialistpoliklinikken i Alta
 • Birgit Abelsen
 • Margrete Gaski
2003
Tilbakeslagsventil utført i glassfiberarmert polyester for rør med store dimensjoner
 • Rune Nilsen
2003
Technical Support for Global Validation and Long-term Quality Assessment and Optimisation of ASAR Wave Mode Products.
 • H. Johansen
2003
Statlege overføringar
 • Sveinung Eikeland
2003
Progressive impact of piecemeal infrastructure development on wild reindeer
 • Christian Nellemann
 • Ingunn Ims Vistnes
 • Per Jordhøy
 • Olav Strand
2003
Molecular descriptor database.
 • S Ahmed
 • P. Currie
 • K.J. Grøttum
 • K.A. Høgda
 • I Solheim
 • R. Helland
 • C. Fenton
 • N.P. Willassen
2003
Gode kommunale tjenester til Finnmarks befolkning og næringsliv
 • Maar Stangeland
 • Inge Berg Nilssen
2003
The Coastal Sami: a 'Pariah Caste' of the Norwegian Fisheries? A Reflection on Ethnicity and Power in Norwegian Resource Management
 • Einar Eythorsson
2003
Bredbåndsanvendelse i Lyngen
 • E. Brox
2003
Blåskjelldyrking
 • Tor Larsen
2003
Stakeholders, Courts, and Communities: Individual Transferable Quotas in Icelandic Fisheries, 1991-2001
 • Einar Eythorsson
2003
Evaluering av prosjektet "Bevegelseshemmede i jobb"
 • Paul Pedersen
2003
EnviSnow Software Reguirement and Design Document
 • R. Sylvarnes
 • E. Malnes
 • A. Finnseth
 • M. Indregard
 • T. Guneriussen
2003
Regionale endringar i statleg sektor
 • Ivar Lie
2003
Geodataforvaltning i offentlig sektor. Forprosjektrapport.
 • Ellen Brox
 • Arild Buanes
 • Bernt Holst
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Asgeir Finnseth
 • Knut Skog
 • Frank Otto Olsen
2003
"Vi må tenke radikalt nytt." Tredje rapport i prosjekt "Kunnskap og næring i Kyst-Finnmark - samarbeid om kompetanseutvikling i små kommuner".
 • May-Britt Ellingsen
2003
Development of Generic Earth Observation Based Snow Parameter Retrieval Algorithms EnviSnow
 • T. Guneriussen
2003
Samiske samfunn i omstilling. Sluttevaluering av Omstillingsprogrammet for Indre Finnmark.
 • Elisabeth Angell
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Vigdis Nygaard
2003
Sámi Reindeer Management in Norway: Modernization Challenges and Conflicting Strategies.
 • Jan Åge Riseth
2003
Fortellinga om kompetansesamfunnet. Om tillit og risiko i et regionalt utviklingsprosjekt.
 • M. B. Ellingsen
2003
Development and Application of Validated Geophysical Ocean Wave Products from Envisat ASAR and RA-2 Instruments. 1 st Annual report
 • H. Johansen
2003
Concurrency Control in Distributed Geographical Database Systems
 • G. Hanssen
2003
Sør-samisk reindrift. Næring og kultur i Trøndelag
 • Jan Åge Riseth
2003
Konjunkturbarometer for Nord-Norge.
 • F. Olsen
 • P. Pedersen
2003
InSAR Svartisen DEM documentation
 • K. A. Høgda
 • M. Indregard
 • T. Guneriussen
 • I. Lauknes
 • E. Malnes
2003
Våren kommer tidligere. Varmere vær de siste 20 årene gir lengre sommre
 • S. R. Karlsen
2003
Noen erfaringer fra arbeidet med Rallarveien Rombaksbotn-Bjørnfjell, Narvik Kommune.
 • Jan Åge Riseth
2003
Governance of co-operative livestock systems (CLS) in Europe.
 • J. Å. Riseth
 • G. R. Karlsen
 • B. (eds) Ulvevadet
2003
Geodataforvaltning i offentlig sektor. Forprosjektrapport
 • E. Brox
 • A. Buanes
 • B. Holst
 • S. Søreng
 • A. Finnseth
 • K. Skog
 • F. Olsen
2003
Varmere Klima og tidligere vår
 • S. R. Karlsen
2003
Reindeer management in Fennoscandia as a Tool for Biodiversity in a European Policy Context. Landscape Development, Biodiversity and co-operative Livestock Systems in Europe (LACOPE).
 • Jan Åge Riseth
 • Geir R. Karlsen
 • Birgitte Ulvevadet
2003
Lokal drivstoffavgift i Tromsø 1990-2003. En evaluering.
 • A. Rydningen
 • U. D. Bæck
 • F. Olsen
2003
Veiledningshefte: Registrering av fenologi i Norge
 • B. Johansen
 • S. R. Karlsen
 • H. Tømmervik
 • F. E. Wielgolaski
 • K. A. Høgda
 • O. V. Kvam
2003
Noen interessante plantefunn på Varangerhalvøya (Finnmark)
 • S. R. Karlsen
2003
Analysis of different processes having an effect on co-operative livestock systems in northern Fennoscandia
 • Birgitte Ulvevadet
 • Jan Åge Riseth
 • Geir R. Karlsen
2003
Naturressurser og økonomisk vekst i en periferiregion.
 • A. Rydningen
2003
Effects of climate change on the distribution and development of palsa peatlands
 • K. A. Høgda
 • H. Tømmervik
 • K. B. Strann
 • S. O. Dahl
 • K. Isaksen
 • A. Moen
 • A. Nesje
 • J. L. Sollid
 • K. D. Vorren
2003
Plant phenology in Norway related to climate change and latitude
 • F.E. Wielgolaski
 • S.R. Karlsen
 • K. A. Høgda
2003
The Circumpolar PhD Network in Arctic Environmental Studies: Five Years of Successful Research Education in the North.
 • Päivi Soppela
 • Birgitta Åhman
 • Yvon Csonka
 • Jan Åge Riseth
 • Olga I. Sumina
2003

Sider