Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 76 publikasjoner
Side 1 av 2
Fremdeles ikke en fisk å gi? Om Norge, EU og ressursforvaltningen
 • Per Christiansen
 • Alf Håkon Hoel
2005
Evaluering av prosjektet ”Minoritetsspråklige foreldre – en ressurs"
 • Unn-Doris Karlsen
 • Inger Marie Kileng
2005
Lav stillingsstabilitet som utfordring for fastlegeordningen i Finnmark og Nord-Trøndelag
 • Birgit Abelsen
 • Karlsen Bæck (red) Unn-Doris
2005
Satellite based phen and ological studies as an indicator of regional differences in climate change impacts in Fennoscandia 1982-1999
 • K. A. Høgda
 • S. R. Karlsen
 • H. Tømmervik
2005
Lav stillingsstabilitet som utfordring for fastlegeordningen i Finnmark og Nord-Trøndelag
 • Birgit Abelsen
 • Unn-Doris Karlsen (red) Bæck
2005
Observations on spectrum and spectrum histograms in BpmDj
 • W. Van Belle
2005
Med periferien i sentrum - en studie av lokal velferd, arbeidsmarked og kjønnsrelasjoner i den nordiske periferien
 • Anna-Karin Berglund
 • Susanne Johansson
 • Irene Molina
2005
Vekstavslutning hos gras og anbefaling om frist om høsten for spredning av husdyrgjødsel på eng uten nedmolding
 • H. Bonesmo
 • S. R. Karlsen
 • A. K. Bakken
 • K. A. Høgda
2005
Slå en sprekk i Statens vegg? - Sluttevaluering av prosjektet "Bindende avtaler mellom kommune, fylke og stat - et instrument i regional utvikling”
 • May-Britt Ellingsen
2005
New methods for bioclimatic mapping of arctic, alpine, and boreal areas
 • S. R. Karlsen
2005
Kulturnæringer lengst i nord - verdiskaping, lønnsomhet eller bare kultur
 • Stig Halgeir Karlstad
2005
Social Peer-to-Peer for social People
 • N. Borch
2005
Telemedisin i pleie- og omsorgstjenesten: Om å takle det uforutsette. Midtveisrapport fra prosjektet Ses@m Tromsø
 • Ann Therese (red) Lotherington
 • Per Atle Bakkevoll
 • Morten Brattvoll
 • Frank Larsen
 • Line Lundvoll Nilsen
 • Beate Nyheim
2005
Skogutforming og datering av stokkar innan furuskogsområdet i Øvre Dividalen
 • A. Elvebakk
 • A. Kirchhefer
 • S. R. Karsen
2005
Fylkesplanlegging og regional samstyring
 • Peter Arbo
2005
Improving semantic routing efficiency
 • N. Borch
2005
A vegetation-based method to map climatic variation in the arctic-boreal transition area of Finnmark, north-easternmost Norway
 • Stein Rune Karlsen
 • Arve Elvebakk
 • Bernt Johansen
2005
ENVISAT ASAR Wave Mode - Product Manual
 • H. Johnsen
2005
Multi-sensor multi-temporal snow cover area algorithms - Part 1: Mountain regions
 • E. Malnes
 • R. Storvold
 • R. Solberg
 • J Amlien
 • H. Koren
 • L Eikvil
2005
The Death of "Pernille and mr. Nelson": The cultural globalization debate in Norway
 • Trine Kvidal
2005
Influence of a nonlinear RAR modulation on the SAR imaging of ocean waves
 • S. Fouques
 • H. Johnsen
 • H. E. Krogstad
2005
Harmonizable representations of nonstationary random processes and inhomogeneous random fields
 • Alfred Hanssen
 • Tor Arne Øigård
 • Yngvar Larsen
2005
ASAR Wave Mode - Description of Reprocessing Upgrade
 • H. Johnsen
 • F. Collard
2005
Multi-sensor algorithms for snow wetness
 • E. Malnes
 • R. Storvold
 • R. Solberg
 • H. Koren
 • J. Amlien
 • J. Pulliainen
 • K. Luojus
 • M. Hallikainen
 • M. Huttunen
2005
American media globalization: Unwrapping cultural imperialism in the local
 • Trine Kvidal
2005
Northwest Russian Fisheries After the Disintegration of the USSR: Market Structure and Spatial Impacts
 • Sveinung Eikeland
 • Larissa Ryabova
 • Lyudmila Ivanova
2005
The coming of the Cyborg Fish: How resource management is made possible
 • Jahn Petter Johnsen
 • Petter Holm
 • Peter R. Sinclair
 • Stein Arne Raanes
2005
Development and Application of Validated Geophysical Ocean Wave Products from Envisat ASAR and RA-2 Instruments
 • H. Johnsen (ed)
2005
Data from the Fourth Field Campaign
 • E. Malnes
 • M. Hallikainen
 • P. Lahtinen
 • M. Eskelinen
 • E. Rinne
 • M. Takala
 • K. Luojus
 • J.-P. Kärnä
 • J. Pulliainen
 • P. Malcher
 • Helmut Rott
 • R. Solberg
 • H. Koren
 • J. Amlien
 • P. Pampaloni
 • S. Pettinato
 • P. Poggi
 • S. Metsämäki
 • R. Storvold
 • Y. Larsen
2005
"Queens of household reign": Good Housekeeping's presentation of place for women in 1885 and 1886
 • Trine Kvidal
2005
Biomass production on a landscape level in the Northern mountain birch forests
 • Hans Tømmervik
 • Frans Emil Wielgolaski
 • Seppo Neuvonen
 • Birger Solberg
 • Kjell Arild Høgda
2005
Satellite based snow monitoring for hydropower production and trade in Norway - – results versus operational needs
 • Anders Rognes
 • Rune Solberg
 • Jostein Amlien
 • Hans Koren
 • Line Eikvil
 • Eirik Malnes
 • Rune Storvold
 • Inge Lauknes
 • Tom Andersen
2005
Prosjektverktøyet ProjectLink med samisk brukergrensesnitt
 • E. Brox
2005
User Requirement Draft Document
 • E. Malnes
 • L. Steinbakk
 • R. Storvold
2005
The Silent Language of Ethnicity
 • B. Kramvig
2005
Snøhvitprosjektet og regional utvikling
 • Sveinung Eikeland
 • Birgit Abelsen
 • Elisabeth Angell
 • Stig Karlstad
 • Lars Krogh
 • Inge B. Nilsen
 • Margrete Gaski
2005
The Experience of Sápmi
 • Eva Josefsen
2005
Rossfjordfiber
 • A. Heggelund
2005
Technology Implementation Plan - Final
 • E. Malnes
 • T. Tøllefsen
 • R. Solberg
 • L. M. Andreassen
 • L. Steinbakk
 • M. Hallikainen
 • S. Metsämäki
 • Helmut Rott
 • P. Pampaloni
 • A. Cagnati
2005
Innovative Women and Gender-Power in Norwegian Regional Development Policy
 • Ann Therese Lotherington
2005

Sider