Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 119 publikasjoner
Side 1 av 3
Behaviour of the retrofitted reinforced concrete structures
 • Irina Vasiljeva Sæther
 • Jan Arve Øverli
 • Terje Kanstad
2009
Dette er Snøhvit
 • Sveinung Eikeland (red.)
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Christen Ness
 • Trond Nilsen
 • Inge Berg Nilssen
2009
A satellite-based map of onset of birch (Betula) flowering in Norway
 • S. R. Karlsen
 • H. Ramfjord
 • K. A. Høgda
 • B. Johansen
 • F. S. Danks
 • T. E. Brobakk
2009
The Future Can only Be Imagined - a phenomenology reading of innovation.
 • Britt Kramvig
2009
ESA Globssnow- Global snow database for climate research
 • K. Luojus
 • J. Pulliainen
 • Helmut Rott
 • T. Nagler
 • R. Solberg
 • A. Wiesmann
 • C. Derksen
 • S. Metsämäki
 • Eirik Malnes
 • B. Bojkov
2009
From Weak towards Strong sustainable development - Consensus and Compromise in a joint Discourse
 • Heidi Rapp Nilsen
2009
Konsekvensutredning i forbindelse med reguleringsplan for Tønsnes industri – og havneområde, Tromsø kommune. Reindriftssakkyndig utredning av konsekvenser ved omlokalisering av reindriftens flyttevei fra Tønsnes til Nordre Vågnes. Begrenset.
 • Inge Even Danielsen
 • Jan Åge Riseth
2009
DeLight: A Peer-to-Peer Storage and Processing System
 • Marte Karidatter Skadsem
 • Randi Karlsen
 • Njål Trygve Borch
2009
Bortvalg og gjennomstrømning i videregående skole i Finnmark. Analyser av årsaker og gjennomgang av tiltak.
 • Ivar Lie
 • Monica Bjerklund
 • Christen Ness
 • Vigdis Nygaard
 • Anne Elise Rønbech
2009
Marine fishing tourism in Norway
 • Trude Borch
2009
Status på evaluering av implementering av LK 06 Samisk
 • Britt Kramvig
2009
Comparison of Envisat ASAR deforestation monitoring in Amazônia with Landsat-TM and ALOS PALSAR images.
 • Jörg Haarpaintner
 • R. Almeida-Filho
 • Y.E. Shimabukuro
 • Eirik Malnes
 • Inge Lauknes
2009
Bortvalg og gjennomstrømning i videregående skole i Finnmark. Analyser av årsaker og gjennomgang av tiltak. Presentasjon for Finnmark Fylkeskommunes opplæringsavdeling og pressekonferanse
 • Monica Bjerklund
 • Ivar Lie
2009
Árbediehtu i en institusjonell kontekst. Institusjonelle spørsmål knyttet til kartlegging, bevaring og bruk av samisk tradisjonell kunnskap. Notat for árbediehtuprosjektet 26.02.2009.
 • Jan Åge Riseth
2009
Challenges and Opportunities of Using Recommender Systems for Personalized Health Education
 • Luis Fernandez-Luque
 • Randi Karlsen
 • Lars Kristian Vognild
2009
Sosiokulturelle spenninger: Stedsidentitet i fire nordnorske kommuner
 • Trine Kvidal
 • Vigdis Nygaard
2009
Protection and equity? Local and indigenous encounters with the grand scheme of area protection in Norway
 • Jan Åge Riseth
 • Tor Arnesen
2009
Fra kultur til næring – fra Tromsø til Træna
 • Britt Kramvig
2009
Operational SAR Monitoring: From Snow to Tropical Rainforest
 • Jörg Haarpaintner
 • Eirik Malnes
 • R. Almeida-Filho
 • Y.E. Shimabukuro
 • Inge Lauknes
2009
Om nettverk og samhandling i kulturnæringene. Med utgangspunkt i Hermetikken Næringshage
 • Trine Kvidal
2009
Reindrift og klimaendring.
 • Jan Åge Riseth
2009
The Paradigm Shift: The Roles of Patient 2.0 in Today's Healthcare Systems
 • Vicente Traver
 • Luis Fernandez-Luque
 • Francisco J. Grajales III
 • Randi Karlsen
2009
Nordlandskommunene-Indikatorer for utfordringer i næringsutviklingen
 • Ivar Lie
 • Inge Berg Nilssen
2009
Verdiskapende delingskultur
 • Ann Therese Lotherington
2009
From a distance. How Norwegian experience their encounters with school.
 • Unn-Doris Karlsen Bæck
2009
Scientific UAS Missions in the Polar Regions
 • Rune Storvold
2009
Innlandets posisjon og rolle i norsk petroleumsvirksomhet
 • Trond Nilsen
2009
Árbediehtu i en institusjonell kontekst. Institusjonelle spørsmål knyttet til kartlegging, bevaring og bruk av samisk tradisjonell kunnskap i naturforvaltningen.
 • Jan Åge Riseth
2009
DeLight: A Peer-to-Peer Storage and Processing System
 • Marte Karidatter Skadsem
 • Randi Karlsen
 • Njål Trygve Borch
2009
Off-the-shelft devices and Open Source for Low-Cost Personalized Home-based Telemedicine
 • Lars Kristian Vognild
 • Tatjana M. Burkow
 • Luis Fernandez-Luque
 • Elin Johnsen
 • JM Cruz Dominguez et.al.
2009
Regional utvikling, boligsosialt arbeid og stedsutvikling i Nord-Troms og Finnmark
 • Vigdis Nygaard
 • Christen Ness
 • Trine Kvidal
2009
SAR imaging of glaciers
 • Kjell Arild Høgda
 • Rune Storvold
 • Tom Rune Lauknes
2009
The dynamics of active landslide development and evolution: a combined structural geology, geomorphology and InSAR approach
 • I. H. C. Henderson
 • Tom Rune Lauknes
 • P.T. Osmundsen
 • J. F. Dehls
 • Yngvar Larsen
 • T.F. Redfield
2009
Sámi modernitehta ja teorehtalaš boazodoallodiehtu: Reflekšuvdna diehtočoahkkimiin [Sámi modernity and theoretical knowledge of reindeer management: A reflection over knowledge encounters].
 • Jan Åge Riseth
2009
Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag 2008. En evaluering og forslag til fremtidig forvaltningspraksis
 • Ingunn Tombre
 • Jesper Madsen
 • Einar Eythorsson
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Hans Tømmervik
 • Amund Kristiansen
2009
Premisser for bruk og vern. Forskningsresultater og innspill fra Norut Tromsø.
 • Jan Åge Riseth
2009
Beyond implementation and resistance: how the delivery of ICT policy is reshaping healthcare
 • Susan Halford
 • Aud Obstfelder
 • Ann Therese Lotherington
2009
Web Technologies for personalized health services, MyHealthService towards the Web 2.0
 • Luis Fernandez-Luque
 • Lars Kristian Vognild
 • Tatjana M. Burkow
 • Elin Johnsen
 • Romeo et.al. Salvador
2009
Flytting og bofasthet i Finnmark
 • Vigdis Nygaard
 • Christen Ness
 • Ivar Lie
 • Inge Berg Nilssen
2009
Le langage silencieux du don dans les communautés arctiques.
 • Britt Kramvig
2009

Sider