Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 139 publikasjoner
Side 1 av 4
Tensions of consumer individualism : Norwegian identity in the context of globalization
 • Trine Kvidal
2011
Features of Mobile Diabetes Applications: Review of the Literature and Analysis of Current Applications Compared Against Evidence-Based Guidelines
 • Taridzo Chomutare
 • Luis Fernandez-Luque
 • Eirik Årsand
 • Gunnar Hartvigsen
2011
Re-organizing collaboration in tourism: The case of a Northern-Norwegian destination marketing organization
 • Birgit Abelsen
 • Trine Kvidal
2011
Innovasjonsprosesser i norske kommuner
 • Toril Merete Ringholm
 • Nils Aarsæther
 • Peter Bogason
 • May-Britt Ellingsen
2011
Tromskommunene - Indikatorer for omstillingsutfordringer 2011
 • Inge Berg Nilssen
 • Ivar Lie
2011
Remote Sensing in the Arctic with Unmanned Aircraft: Helping Scientists to Achieve Their Goals.
 • B. Mulac
 • Rune Storvold
 • E. Weatherbye
2011
Environmental attitudes in a network of tourism companies
 • May-Britt Ellingsen
 • Heidi Rapp Nilsen
2011
Kompetansebehov og rekruttering i fiskeforedlingsindustrien – med fokus på utenlandsk arbeidskraft
 • Elisabeth Angell
 • Marit Aure
 • Per-Arne Emaus
2011
Analysis of the effects of rough surfaces in compressible thin film flow by homogenization
 • Dag Lukkassen
 • Annette Meidell
 • Peter Wall
2011
Smarter elder care? A cost-effectiveness analysis of implementing technology in elder care
 • Margrethe Aanesen
 • Ann Therese Lotherington
 • Frank Olsen
2011
Indigenous democracy – media use and media coverage of the 2009 Sami parliamentary election campaign
 • Eva Josefsen
 • Eli Skogerbø
2011
Med håp og engasjement. En kunnskapsstatus om utfordringer og strategier i rekruttering av arbeidskraft til distriktskommuner
 • Marit Anne Aure
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Eva Josefsen
 • Toril Merete Ringholm
2011
Problemstillinger om differensiert arbeidsgiveravgift i nord
 • Elisabeth Angell
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Ivar Lie
2011
UAVs cooperation with satellites
 • Rune Storvold
2011
The Migrant Making Organisation. Gender, Labour and Agency in a New Migration Process.
 • Marit Anne Aure
2011
Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune
 • Birgit Abelsen
 • Margrete Gaski
2011
Homogenization of a Class of Nonlinear Variational Inequalities with Applications in Fluid Film Flow
 • Dag Lukkassen
 • Annette Meidell
 • Peter Wall
2011
InSAR Tropospheric Stratification Delays: Correction Using a Small Baseline Approach
 • Tom Rune Lauknes
2011
Glacier Change Detection from SAR Data by Contextual Non-Gaussian Clustering
 • Vahid Akbari
 • Torbjørn Eltoft
 • Anthony Paul Doulgeris
2011
MOMENTER FOR UTFORMINGEN AV VISITOR POINT SARAELV, VED REISA NASJONALPARK.
 • Eirik Mikkelsen
 • Gaute Svensson
2011
Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune
 • Birgit Abelsen
 • Margrete Gaski
2011
UAS based services: Challenges for platforms,communication and control systems.
 • Rune Storvold
2011
Transnational Links at the Edge.
 • Marit Anne Aure
 • A.B. Flemmen
 • K. Golebiowska
2011
Finnmarkskart i endring? Samhandling mellom kommuner i Finnmark og Eni Norges Goliatprosjekt
 • Toril Merete Ringholm
 • Trond Nilsen
2011
Bond deterioration of corroded steel bars in concrete
 • Irina Vasiljeva Sæther
2011
Borders of Understanding: Re-Making Frontiers in the Russian-Norwegian Contact Zone
 • Marit Aure
2011
An Experimental Study on Oil Spill Characterization by Multi-Polarization SAR
 • Stine Skrunes
 • Camilla Brekke
 • Torbjørn Eltoft
 • Rune Storvold
2011
Satellittbasert overvåkning av vekstsesongen på Svalbard, - status 2010
 • Stein R. Karlsen
 • Eirik Malnes
 • Kjell Arild Høgda
2011
Fra Nord - For Nord
 • Sveinung Eikeland
 • Per-Arne Emaus
 • Inge Berg Nilssen
2011
Arctic Council UAS Group: Scientific UAS.
 • Rune Storvold
 • B. Mulac
2011
Finnmarksvidda – kartlegging og overvåking av reinbeiter. Status 2009/2010
 • Bernt Johansen
 • Hans Tømmervik
 • Stein-Rune Karlsen
2011
Historiske tamreintall i Norge fra 1800-tallet fram til i dag
 • Hans Tømmervik
 • Jan Åge Riseth
2011
HealthTrust: Trust-based Retrieval of YouTube’s Diabetes Channels
 • Luis Fernandez-Luque
 • Randi Karlsen
 • Genevieve B Melton
2011
Structure and morphology of nickel-alumina/silica solar thermal selective absorbers
 • Tobias Boström
 • Sima Valizadeh
 • J. Lu
 • J. Jensen
 • Gunnar Westin
 • Ewa Wäckelgård
2011
Doing is learning : analysis of an unsuccessful attempt to adapt TEK/IK methodology to Norwegian Sámi circumstances
 • Gro Birgit Ween
 • Jan Åge Riseth
2011
Synthesis of 3,4-disubstituted piperidines
 • Rianne Harmsen
 • Leiv K. Sydnes
 • Bengt Erik Haug
2011
Sjøfisketurisme i Norge - Debatter, regulering, struktur og ringvirkninger
 • Trude Borch
 • Mikko Moilanen
 • Frank Olsen
2011
Kraftsektoren i Nordområdene - innspill til en nordområdetenkning. Revidert utgave 2011
 • Inge Berg Nilssen
 • Karstein P.L. Sandvik
2011
Towards a Research Agenda for Social Media in Healthcare and Academia
 • Peter J. Murray
 • Chris Paton
 • Margaret Hansen
 • Peter L. Elkin
 • L.F. Luque
2011
Evaluating strategies for recruiting workforce to the Norwegian rural areas
 • Marit Aure
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Eva Josefsen
 • Toril Merete Ringholm
2011

Sider