Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 191 publikasjoner
Side 1 av 5
Validation of Envisat ASAR based lake ice maps on lake Päijänne
 • Heidi Hindberg
 • Eirik Malnes
 • H Asalmi
 • O. Mattila
2012
On Heat Conduction in Domains Containing Noncoaxial Cylinders
 • Dag Lukkassen
 • Annette Meidell
2012
Landscape heterogeneity and the effect of environmental conditions on prairie wetlands
 • Ivar Herfindal
 • Mark C. Drever
 • Kjell Arild Høgda
 • Kevin M. Podruzny
 • Thomas D. Nudds
 • Vidar Grøtan
 • Bernt-Erik Sæther
2012
Social Media and Games as Self-Management Tools for Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus
 • Jonas Nørgaard Lauritzen
 • Eirik Årsand
 • Alexander Horsch
 • Luis Fernandez-Luque
 • Taridzo Fred Chomutare
 • Johan Gustav Bellika
 • Ole Kristian Hejlesen
 • Gunnar Hartvigsen
2012
Hvordan kan forskning og reiselivsaktører nyte godt av hverandre?
 • May-Britt Ellingsen
2012
Implementing “a gender perspective” in an innovation program: More innovation or ambivalence and uncertainty?
 • Trine Kvidal
 • Elisabet Ljunggren
2012
Konsekvenser for samfunn av akutte utslipp - Jan Mayen (19/2012)
 • Mette Ravn Midtgard
 • Lars-Henrik Larsen
 • Martin Ivar Aaserød
 • Arild Buanes
2012
Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene (2012:13)
 • Vigdis Nygaard
 • Áila Márge Varsi Balto
2012
Does an activity based remuneration system attract young doctors to general practice?
 • Birgit Abelsen
 • Jan A. Olsen
2012
Sårbarhet for klimaendringer og klimatilpasning - Coast Adapt prosjektet i Hammerfest
 • Elisabeth Angell
 • Knut Bjørn Stokke
2012
Etter Toven. Scenarier for Midtre og Ytre Helgeland
 • Toril Merete Ringholm
 • Ivar Lie
 • Elisabeth Angell
2012
Forskning på beitegrunnlaget for rein og lokal kunnskap.
 • Hans Tømmervik
 • Niklas Labba
 • Jan Åge Riseth
2012
Analysis of Hospital YouTube Videos as health reliable sources
 • Jose Enrique Borrás Morell
 • Randi Karlsen
 • Vicente Traver
 • Luis Fernandez Luque
2012
Weighted Hardy Operators in Complementary Morrey Spaces
 • Dag Lukkassen
 • Lars-Erik Persson
 • Stefan Samko
2012
High-precision Doppler estimation for ocean applications
 • Geir Engen
 • Harald Johnsen
2012
An Arctic Rosette
 • Mette Ravn Midtgard
 • Helene Amundsen
 • Alice Newton
2012
Innovasjon gjennom samhandling, Funn fra forskningsprosjektet VRI Troms
 • May-Britt Ellingsen
2012
Etablering av fastruter i fjell langs et kyst-innland transekt i Midt Norge.-ett delprosjekt innen GLORIA Norge.
 • Sølvi Wehn
 • Jarle I.. Holten
 • Stein R. Karlsen
2012
FORESIGHT REISELIV - VRI TROMS, Resultater fra prosessmøte 24.oktober 2012.
 • Yngve Antonsen
 • Geir Bye
2012
Store industrisatsinger i tynt befolkede områder – hva kan vi lære? (2012:1001)
 • Vigdis Nygaard
2012
Improving response rate and quality of survey data with a scratch lottery ticket incentive
 • Jan A. Olsen
 • Birgit Abelsen
 • Frank Olsen
2012
Samisk språkundersøkelse 2012
 • Karl Jan Solstad
 • Aila Marge Varsi Balto
 • Vigdis Nygaard
 • Eva Josefsen
 • Marit Solstad
2012
Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms - utviklingstrekk og gjennomgang av virkemidlene
 • Elisabeth Angell
 • Sveinung Eikeland
 • Ivar Lie
 • Sindre Myhr
 • Leo Grünfeld
 • Vigdis Nygaard
 • Paul Pedersen
2012
Kan Árbediehtu - samisk tradisjonell kunnskap - ha en rolle som veiviser i naturforvaltningen?
 • Jan Åge Riseth
2012
Saluteca, a Spanish Health Video Portal
 • C. L. Sanchez-Bocanegra
 • A Rivero
 • Luis Fernandez Luque
 • JL Sevillano
2012
Sensitivity of the light field under sea ice to spatially inhomogeneous optical properties and incident light assessed with three-dimensional Monte Carlo radiative transfer simulations
 • Christian Petrich
 • Marcel Nicolaus
 • Gradinger Rolf
2012
Wave mode processing algorithms, product validation and assimilation. Wave retrievals and applications - White Paper
 • Fabrice Collard
 • L Aouf
 • Harald Johnsen
2012
The impact of terrain correction of polarimetric SAR data on glacier change detection
 • Vahid Akbari
 • Yngvar Larsen
 • Anthony Paul Doulgeris
 • Torbjørn Eltoft
2012
Virkemiddelstudien, foreløpig oppsummering
 • May-Britt Ellingsen
2012
Etablering av overvåking av vekstsesongen langs et kyst - innland transekt i Midt Norge. Et delprosjekt innen GLORIA Norge (4/2012)
 • Stein R. Karlsen
 • Kjell Arild Høgda
 • Bernt Johansen
 • Jarle I. Holten
 • Sølvi Wehn
2012
IV A Nord Evaluering av gjennomføringsorganisasjonen
 • Vigdis Nygaard
2012
Sysselsettingsutvikling i kulturnæringer i Finnmark
 • Ivar Lie
2012
Moderne Marine næringer og samiske interesser (Modern marine industries and saami interests)
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Bjørn Hersoug
2012
Organisasjonene og det offentlige : Har vi fått en ny frivillighetspolitikk?
 • Per Selle
 • Kristin Strømsnes
2012
Ungdom og Goliat. Ungdommers holdninger til framtidig arbeid i Vest-Finnmark
 • Marit Aure
 • Birgit Abelsen
 • Trond Nilsen
2012
"Sámi Reindeer Herders in Finland: Pulled to Community-Based Entrepreneurship & Pushed to Individualistic Firms".
 • Leo-Paul Dana
 • Jan Åge Riseth
2012
Økonomer i kystsonen: Kan kunnskap om verdiskaping gi bedre arealforvaltning?
 • John Roald Isaksen
 • Eirik Inge Mikkelsen
2012
A Review of Bioeconomic Modelling of Habitat-Fisheries Interactions
 • Naomi Foley
 • Claire W. Armstrong
 • Viktoria Kahui
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Siv Reithe
2012
SAR wave processing – improvements towards Sentinel-1 mission
 • Harald Johnsen
 • Fabrice Collard
2012
Games and the Social Group as Motivation to Exercise
 • Elin Johnsen
 • Tatjana M. Burkow
 • Lars Kristian Vognild
2012

Sider