Fjordis - muligheter for overvåkning av is i fjordene rundt Svalbard. (3/2016)

Fjordis - muligheter for overvåkning av is i fjordene rundt Svalbard. (3/2016)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2016
Volum: 
3/2016

     Rapporten er leveranse i prosjektet Fjordis til Norsk Polarinstitutt. Rapporten gir en oversikt over aktuelle sensorer for overvåkning av isen i Fjordene på Svalbard med tanke på et framtidig overvåkningssystem for fjordis. Alle aktuelle sensorer beskrives, og det konkluderes med at C-bånd SAR og spesielt Sentinel-1A/B sensorene synes å være høyaktuelle for oppgaven. Disse leverer data flere ganger daglig i tilstrekkelig høy oppløsning til å kunne både klassifisere is fra åpent vann og skille mellom ulike istyper. Når det gjelder måling av flere parametere som istykkelse og snømengde gjenstår det en del arbeid for å kunne operasjonalisere metoder for å måle disse. Istykkelse kan ikke direkte måles fra SAR, men ved å kombinere data fra andre sensorer (altimetere) er det visse muligheter dersom det er ønskelig å utvikle systemer for dette. Det pekes også på at det er forholdsmessig lettere å skaffe valideringsmålinger på fjordene på Svalbard enn det ellers er i Arktis. En utvikling av et avansert og høyoppløselig fjordis overvåkningssystem kan dermed på sikt også forbedre metodene som brukes i Arktis.