Flyttemotiver og bostedsvalg. Nye muligheter til å forstå norske bo-og flytteprosesser og mønster.

Flyttemotiver og bostedsvalg. Nye muligheter til å forstå norske bo-og flytteprosesser og mønster.

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Tidsskrift
År: 
2011

I artikkelen vises det til at samfunnsutviklingen har ført til at både holdninger og atferd har endret seg betraktelig siden tidlig på 1970-tallet, da den forrige landsdekkende flyttemotivundersøkelsen ble gjennomført. Begrunnelser som gis for å flytte eller å la være å flytte har endret seg mye i perioden. Mens arbeid var det mest fremtredende flyttemotivet i 1972, har familieårsaker kommet opp som det største flyttemotivet i 2008. Den aller største forskjellen mellom undersøkelsene er imidlertid den sterkere vektleggingen av forhold knyttet til sted og miljø i den siste undersøkelsen. Dette settes i sammenheng med blant annet at forhold og rammer som i 1972 ble tatt som gitt, synes i 2006 å bli oppfattet som motiver. Og motsatt.