Forbedret pollenvarsel ved hjelp av MODIS-NDVI satellittdata

Forbedret pollenvarsel ved hjelp av MODIS-NDVI satellittdata

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2010
Volum: 
2/2010

Denne rapporten omhandler bruk av satellittdata for forbedret pollenvarsel i Norge. Rapporten fokuserer mest på bruk av MODIS-NDVI satellittdata i måling av bjørkepollensesongen, både gjennomsnittlig over flere år, og i sanntid.