Foresight for reiselivet i Troms. Foredrag på Tromskonferansen 2012

Foresight for reiselivet i Troms. Foredrag på Tromskonferansen 2012

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Konferansebidrag
År: 
2012