Forprosjekt dronebase Bardu (6/2016)

Forprosjekt dronebase Bardu (6/2016)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2016
Volum: 
6/2016

Bardu kommune arbeider målrettet med næringsutvikling og ser potensialet for vekst og verdiskapning som ligger i innovasjon.

En nøkkel til å realisere innovasjon er å skape et bredest mulig sammensatt innovasjonsmiljø som fremmer nytenking og samhandling.

Dette innovasjonsmijøet heter innovasjonsbase Nord.

Et identifisert område for innovasjon og næringsliv er knyttet til ubemannede fly/droner.