Forskning som sunn uro i samarbeidsbaserte prosesser

Forskning som sunn uro i samarbeidsbaserte prosesser

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Tidsskrift
Publikasjonskanal: 
Tidsskrift for psykisk helsearbeid
År: 
2018
Volum: 
15