Global Interaction Space for User Interaction with a Room of Computers

Global Interaction Space for User Interaction with a Room of Computers

Forskningsområde: 
Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Konferansebidrag
År: 
2013