Handbok för dimensionering och utförande i samband med förstärkning av betongkonstruktioner med pålimmade fiberkompositer

Handbok för dimensionering och utförande i samband med förstärkning av betongkonstruktioner med pålimmade fiberkompositer

Institutt: 
Norut Narvik
Type publikasjon: 
Rapport
Publikasjonskanal: 
Luleå tekniska universitet
År: 
2012
Volum: 
ISBN 978-91-7439-146-6

Under de senaste två decennierna har utvecklingen och användandet av avancerade kompositmaterial ökat i byggindustrin. Detta beror på att mycket forskning bedrivits för att ta fam verktyg för dimensionering och kvalitetssäkring. I tillägg så har även medvedenheten och insikten hos konstruktörer, utförare och beställare ökat gällande de unika fördelar som avancerade kompositmaterial besitter.

http://pure.ltu.se/portal/sv/publications/handbok-foer-dimensionering-oc...(74c74fd0-c7c8-11df-a707-000ea68e967b).html